QUAN TRỌNG! Tự tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ trục xuất hiện tại của Tiểu bang.

Từ nay cho đến ngày 30 tháng Chín, luật Tiểu Bang nghiêm cấm chủ nhà đuổi những người thuê nhà chậm trễ trong việc trả tiền thuê do khó khăn liên quan đến COVID-19 - nhưng bạn phải thực hiện các bước cần thiết để đủ điều kiện cho các biện pháp bảo vệ không bị đuổi nhà. Hãy vào trang mạng " Housing is Key" của Tiểu Bang California để biết chi tiết về các biện pháp bảo vệ của tiểu bang và những việc bạn cần làm để tránh bị trục xuất.

Santa Clara County Homelessness Prevention System - COVID-19 Response

Ngôn Ngữ Muốn Dùng:
English Tiếng Việt Español 中文
Đăng nhập vào tài khoản của bạn

Hệ Thống Ngăn ChặnTình Trạng Vô Gia Cư của Hạt Santa Clara đang có sự trợ giúp cho những cư dân có thu nhập cực thấp cần giúp trả tiền thuê nhà.

Tìm Hiểu Thêm & Bắt Đầu Điền Đơn

Cần Giúp Đỡ?

Gọi 408-926-8885
Gửi điện thư (email) đến info@PreventHomelessness.org hoặc
Liên lạc với một trong những cơ sở cộng đồng cộng tác với chúng tôi sau đây

Các Cơ Sở Cộng Đồng cộng tác với chúng tôi

Các Cơ Quan Cộng Tác của Hệ Thống Ngăn Chặn Tình Trạng Vô Gia Cư

African American Community Service Agency
AN
TA
www.sjaacsa.org
Amigos de Guadalupe
AN
TA
www.amigoscenter.com
(408) 341-6080
Asian Americans for Community Involvement
TR
AN
H
KH
TA
TAG
V
aaci.org
(408) 975-2739
Bay Area Community Health
AN
TR
TA
V
bach.health
Community Services Agency of Mountain View and Los Altos
AN
TA
www.csacares.org
(650) 968-0836
Community Solutions
AN
TA
www.communitysolutions.org
(408) 842-7138
Family Supportive Housing
AN
TA
familysupportivehousing.org
(408) 926-8885
HomeFirst
TR
AN
H
NH
HA
TA
TAG
V
www.homefirstscc.org
Housing Choices
TR
AN
TA
TAG
V
www.housingchoices.org
International Children Assistance Network
AN
V
www.ican2.org
(408) 509-1958
Latinas Contra Cancer
AN
TA
latinascontracancer.org
(408) 280-0811
LifeMoves
AN
TA
www.lifemoves.org
(408) 271-0685 x642 or (650) 853-8672 x436
Maitri
BE
AN
H
PU
M
N
TAM
TE
U
maitri.org
(408) 956-6083 or Helpline: (888) 862-4874
Next Door Solutions
AN
TA
www.nextdoorsolutions.org
(408) 501-7550
Sacred Heart Community Service
AN
TA
V
sacredheartcs.org
(408) 709-2364
The Salvation Army Silicon Valley
AN
TA
siliconvalley.salvationarmy.org
(408) 282-1165 x3210
St. Joseph’s Family Center
AN
TA
stjosephsgilroy.org
(408) 842-6662
Sunnyvale Community Services
AN
TR
TA
svcommunityservices.org
(408) 738-4321
West Valley Community Services
TR
AN
TA
V
www.wvcommunityservices.org
(408) 366-6092
YWCA Golden Gate Silicon Valley
AN
TA
V
yourywca.org
(800) 572-2782

Các Cơ Sở Cộng Đồng khác Hỗ Trợ Sự Ứng Phó với COVID-19

Asian American Center of Santa Clara County
AN
TA
V
asianamericancenterscc.org
(408) 897-2039
Bill Wilson Center
AN
F
TA
V
www.billwilsoncenter.org
(408) 907-4602
Carry the Vision
AN
TA
www.carrythevision.org
(408) 840-3344
Catholic Charities of Santa Clara County
AN
BOD
TA
V
www.catholiccharitiesscc.org
(408) 273-7478
Child Advocates of Silicon Valley
childadvocatessv.org
Deaf Counseling, Advocacy and Referral Agency
ASL
AN
dcara.org
(510) 343-6670
Friends of Hue Foundation
TR
AN
TA
V
friendsofhue.org
(408) 755-5189
Grace Solutions
AN
DU
TA
V
www.gracesolutions.org
(408) 839-9815
Healing Grove Health Center
AN
TA
healinggrove.org
(408) 676-3666
The Health Trust
AN
H
NH
TA
V
healthtrust.org
(408) 961-9850
International Rescue Committee, San Jose
BOS
AN
F
H
PA
TA
www.rescue.org/united-states/san-jose-ca
(408) 277-0255
Korean American Community Services
AN
HA
kacssv.org
(408) 920-9733
Latinos United for a New America
AN
TA
lunalatinosunidos.org
(408) 849-6635
Midtown Family Services
AN
TA
V
midtownfs.org
(408) 642-5852
Pars Equality Center
AN
F
TA
parsequalitycenter.org
(408) 261-6405
Roots Community Health Center
AM
AN
TA
rootsclinic.org/south-bay-clinic
San Jose Bridge Communities
AN
TA
www.sjbridgecommunities.org
(408) 991-4003
Sewa
AN
TA
sewausa.org/Chapter/BayArea
(408) 300-7392
Silicon Valley Independent Learning Center
AN
TA
svilc.org
(408) 894-9041
South County Compassion Center
AN
TA
gilroycompassioncenter.org
(408) 763-7120
St. Vincent de Paul - Morgan Hill
AN
TA
www.svdp.org
(669) 270-0399
St. Vincent de Paul - San Jose
AN
TA
www.svdp.org
(408) 535-0404
Sunday Friends Foundation
AN
TA
V
sundayfriends.org
(408) 217-9587
Teen Success, Inc.
AN
TA
teensuccess.org
(408) 263-8330
VIVO Foundation
AN
V
www.vivousa.org
Các Ngôn Ngữ Được Hỗ Trợ Khác
ASL
Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ
AM
Tiếng Amheric
AN
Tiếng Anh
BE
Tiếng Bengali
BOD
Tiếng Bồ Đào Nha
BOS
Tiếng Bosnia
DU
Tiếng Đức
F
Tiếng Farsi
H
Tiếng Hindi
HA
Tiếng Hàn Quốc
KH
Tiếng Khơ me
M
Tiếng Marathi
N
Tiếng Nepal
NH
Tiếng Nhật
PA
Tiếng Pashto
PU
Tiếng Punjabi
TA
TiếngTây Ban Nha
TAG
Tiếng Phi Luật Tân
TAM
TiếngTamil
TE
Tiếng Telugu
TR
Tiếng Trung Quốc
U
Tiếng Urdu
V
Tiếng Việt